Μήνας: Ιούνιος 2024

Movie: THE PROMISE / Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Official Trailer, Έρχεται Το Φθινόπωρο! SYNOPSIS : Μία τυχαία γνωριμία μεταξύ δύο ανθρώπων, θα μετατραπεί σε μία ιστορία δυνατών συναισθημάτων. Μία υπόσχεση, θα τους ενώσει. Τα κομποσκοίνια τους θα είναι…